Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Problem konieczności prostowania błędów rachunkowych, pisarskich, bądź też innych omyłek o charakterze oczywistym, w praktyce pojawia się dość często. W takiej sytuacji organ administracji publicznej w drodze postanowienia może z urzędu, bądź też na żądanie strony (poprzez złożenie stosownej treści wniosku) prostować błędy w wydanych decyzjach. Warto zaznaczyć, że na takie postanowienie stronie przysługuje zażalenie (zgodnie z art. 113 § 1 i § 2 k.p.a.).

 

Obowiązujące przepisy kodeksu postępowania administracyjnego pozwalają zatem na usunięcie wad o charakterze nieistot¬nym w decyzji - bez konieczności uruchamiania podstawowych środków zaskarżenia de¬cyzji oraz środków nadzoru. W tym trybie sprostowaniu podlegają:

 1. błędy pisarskie,
 2. błędy rachunkowe,
 3. inne oczywiste omyłki.

Takim sprostowaniem objęta zostanie jednakże cała decyzja (wszystkie jej istotne elementy). Sprostowanie następuje, jak już wspomniano, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, (a w dalszej kolejności także skarga do sądu administracyjnego). Przyjęte przez Ustawodawcę regulacje mają na celu przede wszystkim gwa¬rancję ochrony podstawowych interesów strony przed ewentualnym dopuszczaniem się przekraczania granic pomiędzy oczywistą pomyłką a dokonaniem istotnych zmian merytorycznych decyzji (pod pretekstem wyłącznie korekty). Jednocześnie Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „błędów" oraz „oczywis¬tych omyłek".

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że za błąd pisarski uznaje się m.in. widoczną mylną pisownię, niewłaściwe użycie wyrazu, czy też widoczne opuszczenie wyrazu bądź wyrazów itp. Błąd rachunkowy z kolei oznacza po prostu pomyłkę przy wykonaniu działania matematycznego.

W tym miejscu warto wyraźnie podkreślić, że jeżeli błąd polega na niewłaściwym określeniu, strony (a za¬razem adresatem decyzji), to nie może być potraktowany jako oczywista omyłka i w związku z tym nie podlega sprostowaniu.

Na zakończenie należy wspomnieć, że sprostowania dokonuje ten sam organ, który wydał decyzję dotkniętą wadami. Wydanie Postanowienia o sprostowaniu powoduje, że decyzja administracyjna musi być wykonywana w sposób zgodny z wydanym sprostowaniem.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież