Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Faktoring nie jest usługą jednolitą, w praktyce gospodarczej spotykamy się z kilkoma rodzajami umowy faktoringowej podpisywanej między faktorem i faktorantem. Rodzaje faktoringu wynikają przede wszystkim z zarządzania ryzykiem związanym z obrotem należnościami. Faktoring polega na odsprzedaży nieprzeterminowanych należności faktorowi w zamian za gotówkę. Mówiąc o faktoringu, odsprzedawane należności nie mogą być przeterminowane, zakłada się więc że dłużnik spłaci swoje zobowiązania z wyznaczonym wcześniej terminie bez jakichkolwiek opóźnień. Takie założenie faktoringu wynika głównie z tego, że najczęściej zawierane umowy faktoringowe nie mają na celu przenoszenia ryzyka wynikających z posiadanych wierzytelności lecz z poprawy płynności finansowej i struktury aktywów w bilansie przedsiębiorstwa. Niektórzy przedsiębiorcy chcą jednak pozbyć się swoich należności w pełnym tego słowa znaczeniu, nie chcąc martwić się o to czy ich partner zapłaci swoje zobowiązanie w wyznaczonym terminie i ponosić ewentualne koszty związane z niewypełnieniem warunków umowy.

Faktoring możemy podzielić na:

 • Faktoring niepełny (niewłaściwy)
 • Faktoring pełny (właściwy)
 • Faktoring mieszany

Faktoring niepełny (zwany też niewłaściwy lub z regresem)

Faktoring niepełny polega na przejęciu przez faktora (czyli bank czy inną firmę faktoringową) wierzytelności od przedsiębiorcy jedynie do mementu jej zapadalności. Inaczej mówiąc ryzyko danej wierzytelności nie jest przenoszone na faktora. Przedsiębiorca który sprzedaje swoje należności musi liczyć się z tym, że w sytuacji gdy jego dłużnik nie zwróci należnej kwoty w wyznaczonym terminie faktor zażąda zwrotu całek kwoty wraz z poniesionymi kosztami. W takiej sytuacji faktorant ( czyli przedsiębiorstwo sprzedające należność ) musi na własną rękę zająć się wyegzekwowaniem należnej kwoty. Taki rodzaj faktoringu ma na celu jedynie upłynnienie posiadanych należności, pozwala to na szybkie zdobycie gotówki i poprawę struktury aktywów. Rozwiązanie takie nie wiąże się jednak z przeniesieniem ryzyka. Należy o tym pamiętać, gdyż nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku faktoringu niepełnego każde trudności związane z zwrotem należności wiążą się z zerwaniem umowy przez faktora. W związku z tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka koszt faktoringu niepełnego jest niższy niż faktoringu pełnego.

Faktoring pełny (zwany też właściwy lub bez regresu)

Faktoring pełny w przeciwieństwie do faktoringu niepełnego polega na przekazaniu ryzyka wraz ze sprzedażą należności. Przedsiębiorstwo po odsprzedaniu posiadanej wierzytelności nie ma obowiązku monitoringu danej należności. Ten obowiązek spoczywa teraz na firmie faktoringowej, która w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązania musi ponieść koszty związane z ściągnięciem należności. W związku z tym, że faktorant pozbywa się wszelkiego ryzyka, koszty związane z faktoringiem pełnym są wyraźnie wyższe niż te w przypadku faktoringu niepełnego nazywanego również niewłaściwym.

Taki rodzaj faktoringu jest wykorzystywany przede wszystkim w przypadku należności od niepewnych partnerów. W sytuacji gdy faktorant ma pewne wątpliwości co do ściągalności danej wierzytelności, bezpieczniej jest skorzystać z faktoringu pełnego.

Faktoring mieszany

Jak sama nazwa wskazuje faktoring mieszany łączy w sobie właściwości zarówno faktoringu pełnego jak i niepełnego. Faktoring mieszany polega na tym, że faktor przejmuje na siebie ryzyko wyłącznie do określonej kwoty. Ryzyko związane z niewypłacalnością powyżej wyznaczonego limitu nadal pozostaje u faktoranta ( czyli przedsiębiorstwa, które sprzedaje swoje należności). Tak więc, do pewnej kwoty faktoring ma charakter pełny ( przeniesienia ryzyka), a powyżej niej możemy mówić o faktoringu niepełnym.

Podsumowując wybór odpowiedniego rodzaju faktoringu wynika z charakterystyki posiadanych należności oraz wysokości kosztów, które jest w stanie ponieść przedsiębiorca. Przeniesienie ryzyka to wyższe koszty, dlatego też należy dobrze ocenić prawdopodobieństwo ściągnięcia danej należności.

Komentarze   

 
0 #1 Rodzaje faktoringuDD 2014-07-05 18:48
Bardzo ciekawa strona, życzę wielu wejść na stronę.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież