Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura. Problematyka ta regulowana jest przez obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego (w artykułach od 1091 do 1099). Oznacza to że Kodeks Spółek Handlowych pomija to zagadnienie – odwołując się w tym zakresie do przepisów prawa cywilnego.

Warto podkreślić, że prokura jest instytucją, która w obecnej formie funkcjonuje stosunkowo niedawno w Polsce. Odpowiednie przepisy weszły w życie dopiero we wrześniu 2003 r. Instytucja ta służyć ma przedsiębiorcom (nie zawsze bowiem istnieje możliwość osobistego działania osób uprawnionych do reprezentacji spółki).
Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, polega na udzieleniu umocowania, które obejmuje czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury udzielić może zatem przedsiębiorca podlegający wpisowi do powszechnie obowiązującego tzw. Rejestru Przedsiębiorców.

Ustanowienie prokury nastąpić może na piśmie pod rygorem nieważności. Może ona zostać udzielona osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Osobę na rzecz, której udzielona została prokura określa się mianem prokurenta. Przy czym warto zaznaczyć, że tego rodzaju pełnomocnictwo może zostać również udzielone kilku osobom łącznie (jest to tzw. prokura łączna).

Należy również wspomnieć o tym, że prokura nie może zostać przeniesiona, przy czym nie wyłącza to możliwości ustanowienia przez prokurenta dalszego pełnomocnictwa dla poszczególnej czynności, czy też rodzaju czynności.
Przedsiębiorca udzielający prokury może ją odwołać w każdej chwili.
Natomiast do wygaśnięcia prokury dochodzi w określonych prawem przypadkach, należą do nich:

 • wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru
 • ogłoszenie upadłości bądź otwarcie likwidacji przedsiębiorcy
 • przekształcenie przedsiębiorcy
 • śmierć prokurenta

Jednocześnie prokura nie wygasa w razie śmierci przedsiębiorcy bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

Na zakończenie warto również wspomnieć, że w myśl obowiązującego prawa zarówno udzielenie prokury jak i jej wygaśnięcie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież