Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Zarówno decyzja, jak i postanowienia wydawane przez organy administracji publicznej są aktami o charakterze władczym. Problematyka ta regulowana jest głównie przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267).

W życiu codziennym, każdy z nas (często nawet nieświadomie) jest adresatem postanowienia bądź decyzji administracyjnej. Różniąca miedzy tymi aktami jest istotna i nie należy ich mylić, bądź utożsamiać ze sobą.

Decyzja administracyjna to akt, w którym organ administracji rozstrzyga merytorycznie sprawę należącą do jego kompetencji. W efekcie wydania decyzji administracyjnej można:

 1. przyznać podmiotowi prawa (obywatelowi) określonej treści uprawnienie,
 2. odmówić przyznania podmiotowi uprawnienia,
 3. cofnąć przyznane już uprawnienie,
 4. nałożyć na podmiot (obywatela) określony obowiązek,
 5. cofnąć nałożony obowiązek.

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Oznacza to, że od decyzji organu I stopnia stronie przysługuje odwołanie (w takiej sytuacji, co do zasady decyzja nie podlega wykonaniu - chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wymagalności).

Należy jednocześnie podkreślić, że organ ma obowiązek poinformować o prawie do wniesienia odwołania od decyzji. Jeżeli organ tego nie uczynił, bądź udzielił błędnych informacji, wówczas pomimo uprawomocnienia takiej decyzji, jej skutki nie mogą zaszkodzić adresatowi rozstrzygnięcia.

Zasadą jest, że strona (bądź inny podmiot mający interes prawny) może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji wnieść odwołanie. Odwołanie takie wnosi się do właściwego organu II instancji (wskazanego w decyzji) za pośrednictwem organu, który decyzję wydał (art. 129 §1 KPA). Takie rozwiązanie umożliwia organowi I instancji ponowne „przyjrzenie" i weryfikację merytoryczną własnego rozstrzygnięcia.

Z kolei postanowienie jest formą odpowiedzi organu, która odnosi się do części danej sprawy (od strony formalnej). Postanowienia wydawane są na ogół w toku toczącego się postępowania.
Postanowienie powinno zawierać przede wszystkim:

 1. nazwę i adres organu wydającego postanowienie
 2. datę wydania postanowienia
 3. dane osoby, która jest adresatem postanowienia
 4. wskazanie podstawy prawnej postanowienia
 5. treść postanowienia
 6. oraz informację o prawie do wniesienia zażalenia.

Jak już wspomniano, istnieje możliwość odwołania się od postanowienia poprzez wniesienie we wskazanym terminie tzw. zażalenia na postanowienie. Wniesienie zażalenia dopuszczalne jest w terminie 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia (ewentualnie jego ogłoszenia).
Warto również wspomnieć, że w przypadku, gdy nie ma możliwości wniesienia zażalenia istnieje jeszcze oczywiście szansa wniesienia po prostu odwołania od decyzji kończącej całe postępowanie administracyjne.

Komentarze   

 
+6 #1 Postanowienie a decyzja administracyjnaodreki 2015-09-23 19:06
Rewelacyjnie ujęte. Nie ma co dodać. Pozdrawiam!
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież