Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Faktoring

Bank Zachodni WBK w swojej ofercie bieżącego finansowania przedsiębiorstw posiada szeroką ofertę faktoringu, dzięki której firmy mogą szybko pozyskać kapitał zamrożony w posiadanych należnościach od swoich odbiorców.

Wśród oferty faktoringowej oferowanej przez bank znajdziemy:

 • Faktoring pełny
 • Faktoring z regresem z maksymalnym limitem
 • Faktoring z regresem z ubezpieczeniem
 • Faktoring odwrotny
 • Faktoring eksportowy

Faktoring pełny

Umożliwia finansowanie należności od polskich partnerów, którzy zostają powiadomieni o sprzedaży danej wierzytelności. Faktor przejmuje na siebie ryzyko wynikające z danej wierzytelności przekazując faktorantowi 90% wartości faktur. Termin płatności należności będącej przedmiotem umowy nie może przekraczać okresu 180 dni. Bank nie wymaga od przedsiębiorstwa żadnych dodatkowych rzeczowych zabezpieczeń. Bank po sfinalizowaniu umowy przejmuje na siebie obowiązek monitorowania i ściągnięcia danej należności. Oznacza to że faktorant nie ponosi z daną należnością żadnych dodatkowych kosztów.

Faktoring z regresem z maksymalnym limitem lub ubezpieczeniem

W przeciwieństwie do faktoringu pełnego, faktoring z regresem nie przenosi ryzyka niewypłacalności odbiorcy towarów na bank. BZ WBK gwarantuje finansowanie przedstawionych faktur od 70% do 90%. W przypadku wariantu z ubezpieczeniem faktorant może uzyskać do 100% wysokości należności. Podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego bank powiadamia dłużnika o fakcie, że jego wierzytelność stała się przedmiotem umowy faktoringowej. W ten sposób kontrahent ma stale aktualną informację o formie jego długu. W praktyce gospodarczej stosuje się czasem także faktoring niejawny, w którym dłużnik nic nie wie o sprzedaży jego długu.

W sytuacji gdy dłużnik nie wywiązuje się z swojego zobowiązania, bank może pomóc przedsiębiorcy w odzyskaniu swoich należności. Pomoc w windykacji przeterminowanych należności odbywa się na wniosek przedsiębiorcy.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest skierowany do odbiorców towarów bądź usług którzy nie są w stanie na danym moment uregulować swoich zobowiązań. Po przedstawieniu faktur BZ WBK finansuje 100% wartości długu, przekazując środki na konto bankowe konkretnego dostawcy. Dzięki terminowym płatnością, przedsiębiorstwo posiada dobre relacje z innymi firmami i może przez to negocjować lepsze warunki współpracy. Bank oferuje aż 90 dodatkowych dni od momentu przekazania gotówki wierzycielowi, na spłatę zobowiązania.

Faktoring eksportowy

W przeciwieństwie do pozostałych umów faktoringowych dostępnym w ofercie BZ WBK, faktoring eksportowy pozwala finansowania należności handlowych wśród eksporterów. W ten sposób przedsiębiorstwo nie jest ograniczone sprzedażą wyłącznie polskich należności jak miało to miejsce w przypadku poprzednich rodzajów faktoringu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież