Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Usługa faktoringu rozwinęła się w takim stopniu, że obecnie przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z wielu różnych rodzajów umowy faktoringowej. W pierwszej kolejności możemy wyróżnić faktoring klasyczny oraz faktoring odwrócony, w którym przedmiotem umowy są zobowiązania. W dalszej kolejności faktoring klasyczny dzielimy na faktoring pełny (właściwy), niepełny (niewłaściwy) oraz mieszany. Rodzaje klasycznej umowy faktoringowej różnią się od siebie przede wszystkim stosunkiem do ryzyka. W zależności od rodzaju umowy ryzyko może zostać przekazane wraz z należnościami do faktora, lub nadal obciążać faktoranta (mimo sprzedaży należności). Często można spotkać także faktoring mieszany w którym ryzyko jest przenoszone na faktora wyłącznie w określonym zakresie (do kwoty wyznaczonej w umie faktoringowej).

Warto przyjrzeć się bliżej faktoringowi pełnemu, gdyż to właśnie ten typ faktoringu pozwala nie tylko na spieniężenie należności znajdujących się w aktywach firmy, ale również na pozbycie się jakiegokolwiek ryzyka z nimi związanego.

Przeanalizujmy całą sytuację w której firmy korzystają z faktoringu. Na początku przedsiębiorstwo musi sprzedać wytwarzane produkty ( lub świadczyć usługi), za które nie utrzyma zapłaty w gotówce. Termin płatności zostaje odroczony na określony czas, co oznacza że odbiorcy danego przedsiębiorstwa korzystają z kredytu kupieckiego. W ten sposób w bilansie spółki udzielającej kredytu kupieckiego powstają należności. To właśnie wierzytelności powstałe w taki sposób mogą być przedmiotem w umowie faktoringowej.

Przedsiębiorstwo chcąc spieniężyć posiadane należności handlowe może zgłosić się do firmy faktoringowej (faktora), który kupi daną należność. Ważne jest to, że należność nie może być przeterminowana. Stronami umowy faktoringu pełnego jest przedsiębiorstwo zbywające należność oraz faktor, czyli bank lub określona firma faktoringowa. Warto zauważyć, że dłużnik nie jest stroną umowy. W niektórych przypadkach dłużnik w ogóle może nie wiedzieć o sprzedaży jego długu innej firmie. Cechą charakterystyczną faktoringu pełnego jest to, że faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z daną należnością. W przypadku gdy dłużnik, nie wywiąże się z danego zobowiązania na czas, to firma faktoringowa ponosi koszty z wyegzekwowaniem danego długu. Mimo iż faktorant za usługę faktoringu pełnego musi zapłacić wyższą prowizję niż w przypadku faktoringu niewłaściwego, przedsiębiorcy często decydują się na takie rozwiązanie. Nie wymaga to bowiem od nich monitorowania danej należności i ponoszenia ryzyka z ewentualnymi opóźnieniami w regulowaniu udzielonego kredytu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież