Kategoria: Porady

W praktyce gospodarczej oprócz standardowego faktoringu, w którym to przedsiębiorstwo sprzedawało posiadane należności rozwinął się również faktoring odwrotny, w którym to przedmiotem umowy są posiadane zobowiązania. Sposoby finansowania swojej działalności są dla przedsiębiorstw tak ważne, że na rynku usług finansowych ciągle powstają nowe rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie źródłami finansowania. Do niedawna przedsiębiorcy korzystali głównie z tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału takich jak pożyczka, kredyt czy emisja papierów dłużnych. Obecnie jednak ciągle rosnącym zainteresowaniem cieszą się alternatywne źródła finansowania wśród których znajdziemy leasing, sekurytyzację, forfaiting czy faktoring.

Tradycyjny faktoring polega na sprzedaży przed przedsiębiorstwo posiadanych należności za które otrzymuje środki finansowe od faktora. Istnieje jednak również faktoring odwrotny, w którym to przedmiotem umowy nie są należności lecz posiadane zobowiązania. Faktoring odwrotny polega na tym, że dłużnik zwraca się do faktora w celu sfinansowania posiadanych zobowiązań. Jak łatwo zauważyć sytuacja ta jest odwrotna w stosunku do tradycyjnej umowy faktoringowej, w której to dostawca towarów był stroną umowy. W przypadku faktoringu odwrotnego to odbiorca produktów czy usług, zgłasza się do faktora w celu uzyskania środków finansowych. W ten sposób, odbiorca towarów, czyli podmiot posiadający zobowiązania handlowe nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych, lecz są one przekazywane bezpośrednio jego wierzycielom.

Faktoring odwrotny często jest wykorzystywany przez odbiorców towarów jako element zwiększający atrakcyjność danej transakcji dla dostawców. Umowa taka może mieć istotny wpływ na prowadzone negocjacje, gdyż jest ona dużym udogodnieniem dla partnerów biznesowych danego podmiotu gospodarczego. Faktoring odwrotny z perspektywy dostawcy ma również tą zaletę, iż nie wymaga on oceny jego kondycji finansowej. Wszystkie formalności odbywają się po stronie odbiorcy towarów/usług i to na nim spoczywa również całe ryzyko. Po przekazaniu faktur przez odbiorcę towarów czy usług bank lub inna instytucja oferująca usługę faktoringu przelewa na rachunek wierzyciela odpowiednią kwotę regulując w ten sposób zaciągnięte zobowiązanie handlowe.

Faktoring odwrotny jest kolejnym alternatywnym źródłem finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Przez to, że do Polski coraz szybciej trafiają rozwiązania finansowe z krajów zachodnich i Stanów Zjednoczonych, przedsiębiorcy mają szeroki wachlarz możliwości finansowania swojej działalności. Duża różnorodność usług finansowych to nie tylko przykład dobrze rozwijającej się gospodarki, ale również duże możliwości i wysoka elastyczność dla osób zarządzających finansami.