Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
   
 • Wnioski o faktoring

  Andrzej 09.12.2015 12:59
  Płacenie za faktury w Polsce
  Z niezapłaconymi fakturami to jakaś prawdziwa zmora. Zarówno w branży transportowej jak i spożywczej.
   
 • Wnioski o faktoring

  Krzysztof Lalewicz 19.11.2015 19:58
  faktoring
  :D faktoring
Kategoria: Porady

Decyzja administracyjna jest władczym aktem administracyjnym o charakterze zewnętrznym. Zasady, tryb i formę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja administracyjna podlega ścisłym i wyczerpująco uregulowanym zasadom. Każdy taki akt zawierać musi następujące informacje:

 • oznaczenie organu administracyjnego,
 • data i miejsce jej wydania,
 • wskazanie adresata bądź adresatów decyzji,
 • wskazanie podstawy prawnej decyzji,
 • rozstrzygnięcie,
 • uzasadnienie prawne i faktyczne,
 • pouczenie adresata decyzji o przysługującym prawie do odwołania (ewentualnie inne informacje),
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu.

W przeciwnym razie, tj. w przypadku braku któregoś ze wskazanych wyżej elementów, występuje tzw. wadliwość aktu administracyjnego stanowiąca bezpośrednią podstawę do złożenia odwołania.

Każda decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do istoty. Ma charakter wiążący i trwały. Doniosłość prawna decyzji polega na tym, że ustanawia, zmienia lub znosi istniejące stosunki administracyjne.

Każdy akt administracyjny wyrażony w postaci decyzji jest de facto przejawem woli państwa – stąd władczy charakter aktu. Podstawą prawną decyzji administracyjnej muszą być zawsze przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że decyzje administracyjne wydawane są na podstawie przepisów prawa materialnego (wyjątkowo mogą być również wydawane na podstawie przepisów prawa procesowego).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież