Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

  • Faktoring – co to jest i dla kogo?

    internauta 20.01.2018 14:36
    RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
    Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
     
  • Faktoring – koszty rzeczywiste

    Michał 24.04.2017 11:16
    Koszt faktoringu
    W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
     
  • Faktoring – co to jest i dla kogo?

    Guest 06.11.2016 19:37
    Faktoring – co to jest i dla kogo?
    No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
     
  • Faktoring w Pragma Inkaso

    Adam_c 02.04.2016 12:44
    Faktoring odwrotny
    Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
     
  • Faktoring – co to jest i dla kogo?

    Wynajem 25.01.2016 09:36
    Faktoring – co to jest i dla kogo?
    Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Decyzja administracyjna jest władczym aktem administracyjnym o charakterze zewnętrznym. Zasady, tryb i formę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja administracyjna podlega ścisłym i wyczerpująco uregulowanym zasadom. Każdy taki akt zawierać musi następujące informacje:

  • oznaczenie organu administracyjnego,
  • data i miejsce jej wydania,
  • wskazanie adresata bądź adresatów decyzji,
  • wskazanie podstawy prawnej decyzji,
  • rozstrzygnięcie,
  • uzasadnienie prawne i faktyczne,
  • pouczenie adresata decyzji o przysługującym prawie do odwołania (ewentualnie inne informacje),
  • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu.

W przeciwnym razie, tj. w przypadku braku któregoś ze wskazanych wyżej elementów, występuje tzw. wadliwość aktu administracyjnego stanowiąca bezpośrednią podstawę do złożenia odwołania.

Każda decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do istoty. Ma charakter wiążący i trwały. Doniosłość prawna decyzji polega na tym, że ustanawia, zmienia lub znosi istniejące stosunki administracyjne.

Każdy akt administracyjny wyrażony w postaci decyzji jest de facto przejawem woli państwa – stąd władczy charakter aktu. Podstawą prawną decyzji administracyjnej muszą być zawsze przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że decyzje administracyjne wydawane są na podstawie przepisów prawa materialnego (wyjątkowo mogą być również wydawane na podstawie przepisów prawa procesowego).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież